Kreditkort

Feltankningsförsäkring kreditkort

Feltankningsförsäkring kreditkort
Johanna Larsson
Publicerat av Johanna Larsson 2023-06-18

Vad är en feltankningsförsäkring kreditkort?

En feltankningsförsäkring kreditkort är en försäkring som erbjuds av vissa kreditkortsutgivare för att skydda kunderna mot misstag vid tankning av bränsle. Det är inte ovanligt att människor av misstag tankar fel bränsle i sina fordon. Det kan vara ett dyrt misstag och innebära onödigt besvär att få ut felaktigt bränsle ur bilen och ersätta det med rätt bränsle. Med en feltankningsförsäkring kan du få ersättning för kostnader relaterade till felaktiga tankningar.

Hur fungerar en feltankningsförsäkring kreditkort?

En feltankningsförsäkring kreditkort fungerar genom att du som kreditkortsinnehavare får ett extra skydd när du tankar bränsle med ditt kreditkort. Om du råkar tanka fel bränsle och behöver göra kostsamma åtgärder för att åtgärda felet kan du ansöka om ersättning genom din feltankningsförsäkring. Försäkringsbolaget bedömer din ansökan och kan godkänna ersättning för de kvalificerade kostnaderna.

Det är viktigt att läsa och förstå villkoren för feltankningsförsäkringen för att veta vilka situationer och kostnader som täcks. Vissa försäkringar kan ha begränsningar när det gäller ersättningens belopp eller geografisk täckning. Det är också viktigt att notera att feltankningsförsäkringar vanligtvis inte täcker medvetna eller avsiktliga felaktiga tankningar.

Varför bör du överväga en feltankningsförsäkring kreditkort?

Att överväga en feltankningsförsäkring kreditkort kan vara fördelaktigt av flera skäl:

 1. Ekonomisk trygghet: Med en feltankningsförsäkring får du ekonomisk trygghet om du råkar tanka fel bränsle. Istället för att själv behöva betala för kostsamma åtgärder kan du ansöka om ersättning och minska den ekonomiska påverkan av felet.
 2. Praktisk lösning: Att tanka fel bränsle kan vara besvärligt och kräva tid och energi för att åtgärda. Med feltankningsförsäkring kan du få hjälp med att hantera situationen och få råd om vilka steg du behöver ta.
 3. Extra förmån: En feltankningsförsäkring kreditkort kan vara en extra förmån som erbjuds av vissa kreditkortsutgivare. Genom att välja ett kreditkort som inkluderar detta skydd kan du få en extra trygghet och fördel i ditt kreditkortsinnehav.

Hur ansöker du om ersättning genom en feltankningsförsäkring kreditkort?

Att ansöka om ersättning genom en feltankningsförsäkring kreditkort kan vara en relativt enkel process. Här är några steg som vanligtvis ingår:

 1. Kontakta försäkringsbolaget: Vid en feltankning bör du kontakta försäkringsbolaget så snart som möjligt för att rapportera händelsen. De kommer att ge dig information om hur du ansöker om ersättning och vilka dokument som krävs.
 2. Fyll i ansökningsformulär: Du kommer att behöva fylla i ett ansökningsformulär där du beskriver händelsen och bifogar relevanta dokument, till exempel kvitton för kostnader och eventuella andra bevis som försäkringsbolaget kan begära.
 3. Bedömning av ansökan: Försäkringsbolaget kommer att granska din ansökan och bedöma om du är berättigad till ersättning enligt villkoren för feltankningsförsäkringen. Det kan ta några dagar eller veckor innan du får ett beslut.
 4. Ersättning: Om din ansökan godkänns kommer du att få ersättning för de kvalificerade kostnaderna. Ersättningen kan betalas ut på olika sätt, till exempel genom att kreditera ditt kreditkortskonto eller genom en separat betalning.

Det är viktigt att komma ihåg att varje försäkringsbolag kan ha sina egna specifika processer och krav för att ansöka om ersättning. Se därför till att noga läsa igenom försäkringsvillkoren och följa instruktionerna från ditt försäkringsbolag.

Vad är en feltankningsförsäkring kreditkort?

En feltankningsförsäkring kreditkort är en försäkring som erbjuds av vissa kreditkortsutgivare för att skydda kunderna mot misstag vid tankning av bränsle. Det är inte ovanligt att människor av misstag tankar fel bränsle i sina fordon. Det kan vara ett dyrt misstag och innebära onödigt besvär att få ut felaktigt bränsle ur bilen och ersätta det med rätt bränsle. Med en feltankningsförsäkring kan du få ersättning för kostnader relaterade till felaktiga tankningar.

Hur fungerar en feltankningsförsäkring kreditkort?

En feltankningsförsäkring kreditkort fungerar genom att du som kreditkortsinnehavare får ett extra skydd när du tankar bränsle med ditt kreditkort. Om du råkar tanka fel bränsle och behöver göra kostsamma åtgärder för att åtgärda felet kan du ansöka om ersättning genom din feltankningsförsäkring. Försäkringsbolaget bedömer din ansökan och kan godkänna ersättning för de kvalificerade kostnaderna.

Det är viktigt att läsa och förstå villkoren för feltankningsförsäkringen för att veta vilka situationer och kostnader som täcks. Vissa försäkringar kan ha begränsningar när det gäller ersättningens belopp eller geografisk täckning. Det är också viktigt att notera att feltankningsförsäkringar vanligtvis inte täcker medvetna eller avsiktliga felaktiga tankningar.

Varför bör du överväga en feltankningsförsäkring kreditkort?

Att överväga en feltankningsförsäkring kreditkort kan vara fördelaktigt av flera skäl:

 1. Ekonomisk trygghet: Med en feltankningsförsäkring får du ekonomisk trygghet om du råkar tanka fel bränsle. Istället för att själv behöva betala för kostsamma åtgärder kan du ansöka om ersättning och minska den ekonomiska påverkan av felet.
 2. Praktisk lösning: Att tanka fel bränsle kan vara besvärligt och kräva tid och energi för att åtgärda. Med feltankningsförsäkring kan du få hjälp med att hantera situationen och få råd om vilka steg du behöver ta.
 3. Extra förmån: En feltankningsförsäkring kreditkort kan vara en extra förmån som erbjuds av vissa kreditkortsutgivare. Genom att välja ett kreditkort som inkluderar detta skydd kan du få en extra trygghet och fördel i ditt kreditkortsinnehav.

Hur ansöker du om ersättning genom en feltankningsförsäkring kreditkort?

Att ansöka om ersättning genom en feltankningsförsäkring kreditkort kan vara en relativt enkel process. Här är några steg som vanligtvis ingår:

 1. Kontakta försäkringsbolaget: Vid en feltankning bör du kontakta försäkringsbolaget så snart som möjligt för att rapportera händelsen. De kommer att ge dig information om hur du ansöker om ersättning och vilka dokument som krävs.
 2. Fyll i ansökningsformulär: Du kommer att behöva fylla i ett ansökningsformulär där du beskriver händelsen och bifogar relevanta dokument, till exempel kvitton för kostnader och eventuella andra bevis som försäkringsbolaget kan begära.
 3. Bedömning av ansökan: Försäkringsbolaget kommer att granska din ansökan och bedöma om du är berättigad till ersättning enligt villkoren för feltankningsförsäkringen. Det kan ta några dagar eller veckor innan du får ett beslut.
 4. Ersättning: Om din ansökan godkänns kommer du att få ersättning för de kvalificerade kostnaderna. Ersättningen kan betalas ut på olika sätt, till exempel genom att kreditera ditt kreditkortskonto eller genom en separat betalning.

Det är viktigt att komma ihåg att varje försäkringsbolag kan ha sina egna specifika processer och krav för att ansöka om ersättning. Se därför till att noga läsa igenom försäkringsvillkoren och följa instruktionerna från ditt försäkringsbolag.

Slutsats

En feltankningsförsäkring kan erbjuda trygghet och skydd när det kommer till felaktiga tankningar av bränsle. Genom att välja ett kreditkort med detta skydd kan du minimera de ekonomiska konsekvenserna av ett misstag och få hjälp med att hantera situationen på ett smidigt sätt. Innan du väljer en feltankningsförsäkring är det viktigt att noggrant läsa igenom villkoren för att förstå vad som täcks och vilka begränsningar som kan gälla. Så nästa gång du tankar din bil, kan du känna dig trygg och skyddad med en feltankningsförsäkring kreditkort.

Kreditkort med feltankningsförsäkring

Lån och Spar mastercard

Lån & Spar Bank Mastercard

9.9 %

ränta

50 000 kr

maxkredit

55 dagar

räntefritt

Preem Mastercard kreditkort

Preem Mastercard

19.65 %

ränta

50 000 kr

maxkredit

56 dagar

räntefritt

Marginalen Gold

Marginalen Gold

16.9 %

ränta

100 000 kr

maxkredit

50 dagar

räntefritt

Vanliga frågor om kreditkort med feltankningsförsäkring

Här är några vanliga frågor som kreditkortsinnehavare kan ha om feltankningsförsäkringar, tillsammans med svar som kan hjälpa till att klargöra:

En feltankningsförsäkring kan täcka kostnader relaterade till felaktiga tankningar, såsom tömning av fel bränsle, rengöring av bränslesystemet, och i vissa fall även eventuella mekaniska skador som orsakats av fel bränsle.

Nej, feltankningsförsäkringar är vanligtvis kopplade till det specifika kreditkortet och gäller endast vid tankningar som görs med det kreditkortet.

Ja, det kan finnas begränsningar för ersättningens belopp. Det är viktigt att läsa försäkringsvillkoren för att förstå vilka beloppsgränser som gäller.

Det beror på försäkringsbolaget och deras policy. Vissa försäkringsbolag kan erbjuda retroaktivt skydd för feltankningar inom en viss tidsram, medan andra kan kräva att du aktiverar försäkringen innan du tankar.

Ja, det kan finnas undantag från täckningen, till exempel om feltankningen var medveten eller avsiktlig. Det är viktigt att noga läsa försäkringsvillkoren för att förstå vilka situationer som inte täcks.

Det kan finnas en årlig avgift för att ha en feltankningsförsäkring kopplad till ditt kreditkort. Avgiften varierar beroende på kreditkortsutgivaren och försäkringens täckningsnivå. Läs noggrant igenom försäkringsvillkoren och avgiftsinformationen innan du väljer att inkludera feltankningsförsäkringen på ditt kreditkort.

Johanna Larsson

Med sin expertis och passion för privatekonomi har Johanna Larsson blivit en betrodd källa för råd och vägledning inom ekonomiska frågor. Hennes arbete har hjälpt många att förbättra sin ekonomiska hälsa och hon fortsätter att vara en inspirerande figur inom området.