Företagslån

Letar du efter det bästa företagslånet för ditt bolag? Hos oss jämför vi lån från olika låneförmedlare för att smidigt kunna hitta det bästa alternativet. Spara tid och energi genom att använda vår tjänst och få en skräddarsydd lista med de mest förmånliga företagslånen för just ditt företag. Hitta det perfekta finansieringsalternativet hos oss idag.
Företagslån

Bästa företagslånen 2024

Zmarta logotyp

Zmarta Företagslån

20 - 5000 tkr

Lånebelopp

QRED Logotyp

Qred Företagslån

10 - 2000 tkr

Lånebelopp

OPR företagslån logotyp

OPR Företagslån

30 - 1000 tkr

Lånebelopp

CapitalBox logo

CapitalBox företagslån

20 - 3500 tkr

Lånebelopp

Froda logotyp

Froda företagslån

10 - 5000 tkr

Lånebelopp

Vad är ett företagslån?

Att driva ett företag kan vara en spännande resa fylld med möjligheter, men det kan också vara utmanande när det kommer till finansiering. Ibland kan företag behöva extra kapital för att växa, investera i ny utrustning eller hantera kortsiktiga likviditetsproblem. Det är här företagslån kommer in i bilden. I denna omfattande guiden kommer vi att utforska allt du behöver veta om företagslån i Sverige och hur de kan hjälpa dig att uppnå dina finansiella mål.Ett företagslån är en finansieringslösning som tillhandahålls till företag för att möta deras kapitalbehov. Det fungerar på liknande sätt som ett personligt lån, men istället för att använda pengarna för personliga ändamål används de för företagets behov. Företagslån kan vara av olika typer, inklusive traditionella banklån, alternativa finansieringsalternativ och statligt stödda program. Dessa lån kan användas för olika ändamål som att expandera verksamheten, köpa utrustning eller hantera kassaflödesproblem.

Varför behöver företag lån?

Företag kan behöva lån av olika anledningar. Här är några vanliga skäl till varför företag söker finansiering:
 1. Expansion: Ett företag kan behöva extra kapital för att expandera sin verksamhet, öppna nya filialer eller komma in på nya marknader.
 2. Utrustningsköp: För att förnya eller uppgradera sin utrustning kan ett företag behöva ett lån för att finansiera köpet.
 3. Kassaflödesproblem: Ibland kan företag stöta på tillfälliga kassaflödesproblem på grund av försenade betalningar eller andra faktorer. Ett företagslån kan hjälpa till att täcka dessa kostnader tills betalningar kommer in.
 4. Lagerhantering: Företag inom detaljhandeln kan behöva lån för att köpa lager inför högsäsonger eller speciella händelser.
 5. Förvärv: Vid förvärv av andra företag kan ett företagslån vara nödvändigt för att finansiera köpet.

Företagslån i Sverige

I Sverige finns det flera alternativ när det gäller att ansöka om företagslån. Både traditionella banker och alternativa finansieringskällor erbjuder olika typer av lån. Här är några populära alternativ:

Traditionella banker

Traditionella banker är ofta det första alternativet som kommer till de flestas tankar när de tänker på företagslån. Banker erbjuder olika typer av lån för företag, inklusive kortfristiga och långfristiga lån. Dessa lån kan kräva en omfattande ansökningsprocess och kräver vanligtvis säkerhet eller någon form av tillgångsgaranti.

Alternativa finansieringskällor

Utöver traditionella banker har Sverige sett en ökning av alternativa finansieringskällor för företagslån. Dessa inkluderar online-långivare, crowdfunding-plattformar och företagsinkubatorer. Dessa alternativ kan erbjuda en snabbare och mer flexibel process för att få ett företagslån.

Statligt stödda program

Svenska regeringen och olika myndigheter erbjuder också statligt stödda program för företagsfinansiering. Dessa program kan ge lån till företag som uppfyller vissa kriterier, såsom att vara inom vissa branscher eller ha en viss storlek. Dessa lån kan vara fördelaktiga för företag genom att erbjuda lägre räntor eller andra förmånliga villkor.

Företagslånets fördelar och nackdelar

Att ta ett företagslån är en viktig beslut för företagare. Det finns fördelar och nackdelar att överväga innan man ansöker om ett lån. Här är några av de viktigaste fördelarna och nackdelarna med företagslån:

Fördelar

 1. Tillväxtmöjligheter: Ett företagslån kan ge företaget den nödvändiga finansieringen för att växa och utvidga sin verksamhet.
 2. Flexibilitet: Företagslån kan vara flexibla när det gäller lånebelopp och återbetalningstider, vilket gör det möjligt för företaget att anpassa lånet efter sina specifika behov.
 3. Snabb finansiering: Alternativa finansieringskällor och online-långivare kan erbjuda snabbare finansiering jämfört med traditionella banker, vilket kan vara avgörande i vissa situationer.

Nackdelar

 1. Räntekostnader: Företagslån kan ha högre räntor än personliga lån på grund av riskerna som är förknippade med företagsverksamhet.
 2. Skuldbörda: Att ta ett lån innebär att företaget kommer att ha en skuldbörda och måste göra regelbundna betalningar, vilket kan påverka företagets likviditet.
 3. Säkerhet och garanti: Vissa företagslån kan kräva säkerhet eller garanti, vilket kan vara en utmaning för företag utan tillgångar att använda som säkerhet.

Viktigt att tänka på när du lånar pengar till företaget

Att låna pengar till ditt företag är en viktig ekonomisk beslut som kräver noggrann övervägning. Här är några viktiga saker att tänka på när du funderar på att ta ett företagslån:
 1. Finansiell analys: Innan du ansöker om ett företagslån är det viktigt att genomföra en noggrann finansiell analys av ditt företag. Utvärdera din nuvarande ekonomiska situation, inklusive din inkomst, utgifter, kassaflöde och skulder. Detta hjälper dig att bedöma hur mycket lån du har råd att ta och hur det kommer att påverka din företagsekonomin.
 2. Affärsplan: En välskriven affärsplan är avgörande när du ansöker om ett företagslån. Den visar långivaren att du har en tydlig vision för ditt företag och en strategi för att uppnå framgång. Affärsplanen bör innehålla en detaljerad beskrivning av ditt företag, din målgrupp, konkurrentanalys, marknadsföringsstrategier och finansiella prognoser.
 3. Jämför olika långivare: Det är viktigt att jämföra olika långivare och deras erbjudanden innan du bestämmer dig för en. Kolla in räntor, avgifter, återbetalningstider och eventuella krav på säkerhet. Läs noggrant igenom kontraktet och se till att du förstår alla villkor innan du skriver på.
 4. Återbetalningsförmåga: Innan du tar ett företagslån måste du vara säker på att du har en realistisk återbetalningsplan. Gör en budget och räkna ut hur lånebetalningarna kommer att påverka ditt kassaflöde. Var ärlig med dig själv om din förmåga att göra regelbundna betalningar utan att äventyra företagets ekonomiska hälsa.
 5. Riskhantering: Var medveten om riskerna som är förknippade med att ta ett företagslån. Det finns alltid en risk att företaget inte kommer att generera tillräckliga intäkter för att täcka lånebetalningarna eller att det kan uppstå oförutsedda utgifter. Se till att ha en buffert eller en nödplan för att hantera sådana situationer.
 6. Rådgivning: Vid behov kan det vara klokt att söka rådgivning från en erfaren ekonomisk rådgivare eller revisor. De kan hjälpa dig att utvärdera dina ekonomiska möjligheter och ge professionella insikter för att fatta välgrundade beslut.
Att låna pengar till ditt företag kan vara en fördelaktig resurs för att finansiera tillväxt och expansion. Men det är viktigt att göra en grundlig analys, ha en tydlig plan och vara medveten om riskerna. Genom att göra rätt förberedelser och vara ansvarsfull kan du använda företagslån som en kraftfull verktyg för att ta ditt företag till nästa nivå.

Vanliga frågor om företagslån

För att få ett företagslån måste du vanligtvis uppfylla vissa grundläggande krav. Dessa kan inkludera att vara registrerad som företag, ha en stabil inkomstström och en god kreditvärdighet. Banker och långivare kan också be om ytterligare dokumentation, såsom företagets finansiella rapporter, affärsplan och personliga ekonomiska uppgifter. Det är viktigt att förbereda dessa dokument i förväg för att underlätta ansökningsprocessen.

Det finns ingen enskild långivare som är bäst för alla företag när det gäller företagslån. Den bästa långivaren beror på ditt företags specifika behov, din kreditvärdighet och vilka villkor du letar efter. Det är därför viktigt att jämföra olika långivare och deras erbjudanden, inklusive räntor, återbetalningstider, avgifter och villkor. Det kan vara till hjälp att kontakta olika långivare och be om offert för att se vilken som passar bäst för ditt företag.

Möjligheten att ta ett företagslån beror på flera faktorer, inklusive ditt företags ekonomiska ställning, kreditvärdighet och långivarens krav. Om ditt företag är registrerat och har en stabil inkomstström kan du vara berättigad att ansöka om ett företagslån. Det är viktigt att göra en realistisk bedömning av ditt företags förmåga att återbetala lånet innan du tar beslutet att ansöka. Banker och långivare kan också ta hänsyn till ditt företags kreditvärdighet och tidigare affärsresultat.

Det belopp du kan få i företagslån varierar beroende på flera faktorer, inklusive din företagshistorik, kreditvärdighet och långivarens policy. Lånebeloppet kan sträcka sig från några tusen till flera miljoner kronor. Banker och långivare bedömer din förmåga att återbetala lånet och tar hänsyn till ditt företags inkomster och utgifter, kassaflöde och andra relevanta faktorer. Det är bäst att kontakta olika långivare för att få en uppfattning om vilket belopp du kan vara berättigad till baserat på ditt företags specifika situation.

Kravet på säkerhet kan variera beroende på långivaren och lånebeloppet. Vissa företagslån kräver en tillgångsgaranti eller säkerhet i form av fastigheter eller andra tillgångar. Andra lån kan erbjudas utan säkerhet, men dessa kan ha högre räntor.

Återbetalningstiden för företagslån kan variera från några månader till flera år. Vanligtvis erbjuder långivare flexibla återbetalningsalternativ, inklusive månatliga eller kvartalsvisa betalningar.

Det kan vara svårare att få ett företagslån med dålig kredit, men det finns alternativa finansieringskällor som specialiserar sig på att erbjuda lån till företag med mindre perfekt kredit. Dessa lån kan dock ha högre räntor och strängare villkor.

Tiden det tar att få ett företagslån kan variera beroende på långivaren och låneansökningsprocessen. Traditionella banker kan ta längre tid på grund av den omfattande utvärderingen av ansökningar. Alternativa finansieringskällor och online-långivare kan erbjuda snabbare beslut och finansiering inom några dagar.

Jämför företagslån hos Granska

Med vår omfattande jämförelse av företagslån kan du enkelt granska räntor, villkor och långivare för att hitta det lån som bäst passar din verksamhet. Vi strävar efter att erbjuda transparent information och hjälpa dig att fatta välgrundade beslut när det gäller finansiering av ditt företag.

Urval av banker i Sverige vi jämför