Medförsäkrad

Medförsäkrad är en term inom försäkringsbranschen som hänvisar till en person som täcks av en försäkring genom en annan persons eller huvudförsäkringstagares försäkringspolicy. Medförsäkrade inkluderas vanligtvis som familjemedlemmar eller personer som har en nära relation till huvudförsäkringstagaren.

Exempel på medförsäkrade kan vara make/maka, sambo, barn eller andra familjemedlemmar. När huvudförsäkringstagaren köper en försäkring kan de välja att inkludera dessa personer som medförsäkrade för att försäkra dem mot olika risker eller händelser.

Att vara medförsäkrad innebär att den personen har samma skydd och förmåner som huvudförsäkringstagaren enligt försäkringsvillkoren. Det kan inkludera ersättning vid skador, sjukdomar eller andra förluster som täcks av försäkringen.

Johanna Larsson

Med sin expertis och passion för privatekonomi har Johanna Larsson blivit en betrodd källa för råd och vägledning inom ekonomiska frågor. Hennes arbete har hjälpt många att förbättra sin ekonomiska hälsa och hon fortsätter att vara en inspirerande figur inom området.