Amorteringsfrihet

Amorteringsfrihet är en period under vilken låntagaren är befriad från att göra amorteringsbetalningar på sitt lån. Det innebär att under denna tid betalas endast räntekostnaderna och lånet förblir oförändrat när det gäller huvudbeloppet. Amorteringsfrihet kan vara en del av lånevillkoren för vissa lån, särskilt bostadslån.

Amorteringsfrihet kan vara tillfällig och ha en fastställd tidsram, exempelvis ett år eller fem år. Det kan också vara kopplat till specifika händelser, som när någon bygger nytt eller renoverar sitt hem. Under amorteringsfrihetstiden betalar låntagaren endast räntan på lånet och huvudbeloppet förblir oförändrat.

Det är viktigt att vara medveten om att amorteringsfrihet inte innebär att lånet blir billigare totalt sett. Även om det ger en temporär lättnad i betalningarna kan det förlänga tiden det tar att helt betala av lånet och öka de totala räntekostnaderna över tid.

Johanna Larsson

Med sin expertis och passion för privatekonomi har Johanna Larsson blivit en betrodd källa för råd och vägledning inom ekonomiska frågor. Hennes arbete har hjälpt många att förbättra sin ekonomiska hälsa och hon fortsätter att vara en inspirerande figur inom området.