Affektionsvärde

Affektionsvärde är ett begrepp som används inom ekonomi och beskriver det känslomässiga eller sentimentala värdet som en person eller organisation fäster vid en viss tillgång eller egendom. Det avser värdet som går utöver det rent ekonomiska värdet och kan vara baserat på personliga eller känslobetonade faktorer.

Till exempel kan en antik möbel ha ett högt affektionsvärde för en person på grund av dess historiska betydelse eller koppling till en älskad familjemedlem. Trots att den rent monetära värderingen av möbeln kan vara relativt låg kan affektionsvärdet vara mycket högre på grund av den känslomässiga anknytningen.

Johanna Larsson

Med sin expertis och passion för privatekonomi har Johanna Larsson blivit en betrodd källa för råd och vägledning inom ekonomiska frågor. Hennes arbete har hjälpt många att förbättra sin ekonomiska hälsa och hon fortsätter att vara en inspirerande figur inom området.