Guide – Vilka skydd ingår i en bilförsäkring

Bilförsäkring

För att få köra din bil på svenska vägar måste din bil inneha en trafikförsäkring. Det är en grundförsäkringen som ger ersättning för personskador vid en olycka, men även ersätter skador på motparterns egendom. Därefter är det upp till dig vilket typ av skydd och trygghet du vill ha. De olika försäkringspaketen brukar paketeras med namnen halv-och helförsäkring, och innehålla olika skydd beroende på försäkringsbolag. Hos Granska.se kan du alltid jämföra bilförsäkring innan du gör ditt val.

Vilken typ av skydd finns det i en bilförsäkring?

Nedan har vi listat de vanligaste försäkringarna som svenska försäkringsbolag erbjuder. Hos vissa aktörer finns det även så kallade tilläggspaket, som man tecknar utöver grundförsäkringen.

 

Trafikförsäkring

Ersättning för personskador på förare, passagerare och utomstående. Ersätter även skador på andra personens egendom som du orsakat med din bil. Trafikförsäkring ger dig ingen ersättning för skador på ditt egna fordon eller egendom. Enligt svensk lag måste du inneha en trafikförsäkring för att få köra din bil.

Brandförsäkring

Ger dig ersättning för skador som uppkommit genom brand, explosion eller åsknedslag. Brandförsäkring omfattar även skador på elektriska kablar som orsakats av kortslutning.

Reparation

Ersätter reparation eller byte av glasruta på din bil till följd av stenskott eller spricka i glaset.

Maskinskada

Ersätter fel på bilens motor eller elektronik. Även fel på kamkedja eller kyl- och värmesystem. Gäller endast om din bil är nyare än 8 år eller har körts mindre än 10 000 mil.

Stöld och inbrott

Ersätter dig om din bil har blivit stulen eller om du får inbrott i bilen.

Räddning

Ersätter kostnader som uppstår i samband med räddning och assistans, t.ex. bärgning vid en trafikolycka, bogsering och hjälp om bilen får driftstopp. Ersättningen täcker din kostnad för att få bilen till verkstad.

Rättsskydd

Ersätter advokat- och rättegångskostnader som kan uppstå om du hamnar i en tvist och vid brottsmål kopplat till ditt bilägande.

Vagnskada

Ersätter kostnader som uppstår vid en trafikolycka även om felet är ditt. Du kan även få ersättning vid yttre olyckshändelse, exempelvis om du kört in i en vägspärr eller om ett träd blåst ner och krossat din bil.

Allrisk

En allriskförsäkring kan rädda dig i flera oförutsedda lägen. Exempelvis om du råkat tanka din bil med fel bränsle, tappat bort din bilnyckel eller råkar spilla ut mat och dryck över bilens inredning.

Krishjälp

Ersättning om du eller medpassagerare är i behov av kristerapi med psykolog efter exempelvis en trafikolycka.

Andra nyheter