Meny

Enerfy Bilförsäkring

[rating_form id="1" rates="%count% röster"]

Enerfy erbjuder en försäkring som gäller för personbil och lätt lastbil. Försäkringens grundskydd är en trafikförsäkring, som är obligatorisk för fördon i trafik enligt svensk lag, och utöver trafikförsäkringen kan du välja att ha en halv- eller helförsäkring. Du kan även välja till tilläggsförsäkringar.

Det här ingår i din bilförsäkring

Trafikförsäkring

Trafik

Halvförsäkring

Halv

Helförsäkring

Hel

Ersättning för personskador på förare, passagerare och utomstående. Ersätter även skador på andra personens egendom som du orsakat med din bil. Trafikförsäkring ger dig ingen ersättning för skador på ditt egna fordon eller egendom. Enligt svensk lag måste du inneha en trafikförsäkring för att få köra din bil.

Ger dig ersättning för skador som uppkommit genom brand, explosion eller åsknedslag. Brandförsäkring omfattar även skador på elektriska kablar som orsakats av kortslutning.

Ersätter reparation eller byte av glasruta på din bil till följd av stenskott eller spricka i glaset.

Ersätter fel på bilens motor eller elektronik. Även fel på kamkedja eller kyl- och värmesystem. Gäller endast om din bil är nyare än 8 år eller har körts mindre än 10 000 mil.

Ersätter dig om din bil har blivit stulen eller om du får inbrott i bilen.

Ersätter kostnader som uppstår i samband med räddning och assistans, t.ex. bärgning vid en trafikolycka, bogsering och hjälp om bilen får driftstopp. Ersättningen täcker din kostnad för att få bilen till verkstad.

Ersätter advokat- och rättegångskostnader som kan uppstå om du hamnar i en tvist och vid brottsmål kopplat till ditt bilägande.

Ersätter kostnader som uppstår vid en trafikolycka även om felet är ditt. Du kan även få ersättning vid yttre olyckshändelse, exempelvis om du kört in i en vägspärr eller om ett träd blåst ner och krossat din bil.

En allriskförsäkring kan rädda dig i flera oförutsedda lägen. Exempelvis om du råkat tanka din bil med fel bränsle, tappat bort din bilnyckel eller råkar spilla ut mat och dryck över bilens inredning.

Ersättning om du eller medpassagerare är i behov av kristerapi med psykolog efter exempelvis en trafikolycka.

Vad ingår i Enerfys försäkring?

Trafikförsäkring
Ersätter personskador och skador på annans egendom upp till 300 miljoner kr

Halvförsäkring (delkasko)
Om det framgår av ditt försäkringsbrev att bilen är halvförsäkrad (delkasko) ingår även följande: Brand – försäkringen gäller för bl.a. brand, blixtnedslag och explosion. Glas – försäkringen gäller för skada på bilens rutor (vindruta, sidoruta eller bakruta). Stöld – försäkringen gäller vid stöld och tillgrepp. Maskin – gäller inte för fordon som är äldre än åtta år eller som har gått lägre än 10 000 mil. Räddning – ersättning för kostnader om du behöver bärgning p.g.a. stöld, trafikolycka eller annat driftstopp. Rättsskydd – högsta ersättning är 250 000 kr.

Helförsäkring
Om det framgår av ditt försäkringsbrev att bilen är helförsäkrad ingår även: Vagnskada – ersätter skador på din egen bil vid t.ex. trafikolycka, uppsåtlig skadegörelse av tredje man eller annan yttre olyckshändelse. Valbara tillägg som kan tecknas eller ingå som utökad grundskydd: Hyrbil i högst 60 dagar. Trafikolycksfall och Krishjälp – högsta ersättning 600 000 kr. Assistans.

Allrisk – högsta ersättning 60 000 kr.

 

Vilka är mina skyldigheter?

 • Försäkra dig om att läsaren (plug-in) är inkopplad.
 • Vid körning ska du ha aktiverat appen i din smartphone och synkroniserat appen med läsaren (plug-in) via bluetooth.
 • Betala premien, den fasta och den rörliga, i tid.
 • Medverka vid skadereglering och besiktning.
 • Upplysa oss om ändrade risker av som är av betydelse för försäkringens omfattning och pris.
 • Följa säkerhetsföreskrifter i såväl försäkringsvillkoret som i trafiken.
 • Föraren ska vara nykter vid körning.
 • Föraren ska ha körkort och den ålder som krävs för att köra fordonet.
 • Inte köra fordonet om det har körförbud.
 • Fordonet ska vara låst med godkänt stöldskydd när det inte används.

 

Vad ingår inte i försäkringen?

Nedan beskriver vi några exempel på vad som inte omfattas av din försäkring, se det fullständiga villkoren för mer information.

 • Utrustning och tillbehör som det enligt lag är förbjudet att använda.
 • Ljud-, bild och navigationsutrustning som inte är fast monterad och kan användas utanför fordonet.
 • Utrustning som inte hör till fordonet eller kan anses normalt för det.

 

Var gäller försäkringen?

Försäkringen gäller i de länder som är anslutna till det så kallade Gröna Kort-systemet samt vid transport mellan dessa länder. Trafikförsäkringen gäller i hela världen enligt trafikskadelagen för skada som i följd av trafik med svenskregistrerat fordon tillfogas svensk medborgare eller den som har hemvist i Sverige.

 

Fördelar med försäkringen

 • Ingen bindningstid
 • Hantera allt i en app
 • Lägre pris när du kör bra
Betala inte för mycket för din bilförsäkring. Betala per mil istället. Ansök snabbt och enkelt hos Enerfy idag!

Information om bolaget

Kundtjänst

Telefon: 08 555 93 200
E-post: info@enerfy.se
Öppettider vardag: 08:00-17:00
Öppettider helg: Stängt

Postadress

Greater Than AB
Karlavägen 58
11449 Stockholm
Sverige

Bolagsinfo

Org.nummer: 556965-2885
Grundat: 2014
Omsättning 2017: 12 839 (tkr)
Bolagsform: Aktiebolag

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Sidan uppdaterad 22 mars, 2023 11:07